Největší odborná konference o automatizaci v prvovýrobě mléka v Evropě

KONFERENCE MLÉKO 2025 

27.4.2022, Uhelný mlýn, Libčice n./Vlt.


KONFERENCI MODERUJE DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ


Snadné zvládnutí zootechnických rutin v praxi

Jak mohu ještě zvýšit produktivitu práce na své farmě?

Dokáži mít přehled o probíhajících rutinách ve stáji?

Je naplňování životních potřeb dojnic důležité pro ekonomickou úspěšnost chovu?

Dokáži připustit, že uspořádání stáje rozhoduje o efektivitě řízení procesů?

Rozumím všem datům a pracuji s nimi?


Mohu udělat z chovu dojnic moderní a lukrativní obor ??

Využívám moderní technologie?  

Mohu aktivně ovlivňovat hodnotu stáda pomocí výkonu svých dojnic?


Pokud jste z top managementu velkých zemědělských podniků zabývajících se chovem skotu (nad 350 ks) a aspoň na jednu otázku jste zodpověděli NEVÍM, rádi vás přivítáme na naši konferenci a na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi. 

Samozřejmě zveme zástupce menších a rodinných zemědělských podniků s chovem skotu, zástupce vysokých a středních škol, studenty zemědělských oborů, případně zástupce odborných společností, kteří mají o konferenci zájem. 

Řečníky konference budou majitelé či hlavní zootechnici z velkých zahraničních farem. 


Program konference:

8.30 - 9.00      registrace účastníků
9.15 - 13.00      dopolední blok 
13.30 - 17.00     odpolední blok
17.00 - 22.00     večeře, společenský večer
18.00  - 19.00     novinka - společné posezení s českými Dairy XL farmáři


Pozvání přijali majitelé, případně hlavní zootechnici z předních evropských Dairy XL farem:

  • Van Heesch farm, Dánsko - rodinná farma, v roce 1999 začínali s 2x A2, nyní dojí na 10x A5, ve dvou stájích. Na farmě chovají jak Holštýny, tak Jerseyky.
  • IS Gardsted Holjdard, Dánsko - rodinná farma, nová stáj funguje od roku 2010, dojí na 6x A5 a 5x A3 Next
  • Korolowka farm, Polsko - v současné chvíli dojí na 4A5 a 4x DeLaval, ale roboty DeLaval budou měnit pouze na Astronauty. Celkem budou mít 10x A5. 
  • ZOD se sídlem Němčicích, farma Chvalovice - stáj byla spuštěna na konci roku 2021, dojí na 4x A5 robotech. Na online DOD se můžete podívat zde


 Moderovaná diskuze s českými Dairy XL podniky:

 Ing. Karel Bednář, ZD Pluhův Žďár 

 Ing. Zdeněk Weber, Agrocooperative a.s. 

 Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka 

 Ing. Radek Rypota, ZOD se sídlem v Němčicích 

 Ing. Radek Tintěra, Farma Otročín 

 Ing. Luboš Šilhavý, Měcholupská zemědělská a.s.    

Máte zájem o registraci? 

Registrace na konference je již uzavřena, kapacita je zcela naplněna. 

Registrace na konferenci platí až po písemném potvrzení (e-mailem) ze strany organizátora akce. 

Studenti VŠ zemědělského směru a odborní novináři: u virtuální konference prosím vyplňte registrační formulář stejně jako ostatní účastníci. Děkujeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro potřeby pořádání konference, zejména, abychom organizačně zajistili Vaši účast (v této souvislosti Vám budeme e-mailem popřípadě telefonicky sdělovat organizační informace). Zpracování je nezbytné proto, abychom splnili smlouvu o Vaší účasti na konferenci, která mezi námi bude uzavřena na základě Vámi zaslané přihlášky a jejího potvrzení ze strany naší společnosti. Rovněž budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem propagace konference a naší společnosti a k marketingovým účelům, na kterých máme oprávněný zájem. Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů, zejména budou předány partnerům konference.


Organizátoři konference


Partneři konference


ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY Z LOŇSKÉ ONLINE KONFERENCE:

1) Dobrý den, na videu vidím několik jednosměrných branek. Používáte řízený nebo volný pohyb zvířat?
Loránt Szajkó: Jednoznačně svobodný pohyb, jsem jím velkým zastáncem.


2) Jak řídit světelný režim ve stáji s AMS (dojicími roboty)? Je nějaký rozdíl oproti stáji bez robotů, tzn. s pravidelným dojením v dojírně?

Jan Hulsen: Světelné režimy a požadavky na krávy jsou stejné ve stájích s dojicími roboty nebo dojírnami. Zvažoval bych pouze instalaci některých světel, která svítí celou noc a poskytují přibližně 20 až 40 luxů ve výšce 1 metr, takže krávy nemají žádné vizuální problémy s návštěvou robotů v nočních hodinách. To je většinou relevantní, když dojicí robot je plně vytížený, takže když je kapacita robota téměř plně využita (mnoho krav na dojicího robota). Tato světla mohou být červená, protože to má nejmenší vliv na denní / noční biorytmus krávy.


3) Jaká je optimální šíře krmné chodby u středového krmného stolu a šestiřadu s tím, že krávy z podetýlek vystupují do krmné chodby?

Jan Hulsen: To záleží na celkovém počtu krav ve skupině. U relativně malých skupin, kdy je jeden dojicí robot a maximálně 60 krav, doporučuji minimálně délku na 1 krávu a šířku na 2 krávy: to je 4 metry. U velkých skupin: nejméně 4,5 metru, nejlépe 5 metrů.


4) Dobrý den, byla prosím Vaše kniha Robotic Milking již přeložena do češtiny?

Jan Hulsen: Ano byla, dá se zakoupit na https://www.roodbont.nl/en/product/100-94_Roboticke-dojeni v několika jazykových mutacích.

Doplnění: KNÍŽKU MÁME K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 12.4.2021. V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA ivanapruchova@agropartner.cz.


5) Doporučil byste pískové lože i pro farmáře v Česku? Jak je to s pískem v zimě pokud mrzne?

Jan Hulsen: Ano, doporučil bych pískové lože pro české farmáře. Mráz není problém. Můžete najít spoustu praktických a správných informací ohledně pískového lože ve volném ustájení na internetu, ale také z univerzit, externích firem a farem v USA a Kanadě, kde jsou velmi studené zimy.


6) Lze plánovat i jiné úkoly, které se netýkají přímo chovu skotu? Například: každý den v 7:00 hodin uvařit kávu? Je Lely Horizon kompatibilní i se staršími roboty A3 nebo A4?

Petr Štrébl: Plánování v Lely Horizonu se týká především rutin zaměřených na práci s dojnicemi, nicméně je možné v rámci připomínek zadat i jiné rutiny jako např. vaření kávy. Tento úkol lze přiřadit konkrétní směně i konkrétnímu uživateli. 

Ano, Lely Horizon je kompatibilní i se staršími modely Lely Astronaut A3 a A4 ve většině funkcí. U Astronautu A3 je omezení v podobě nástroje Optimalizace přípravy na dojení, tento typ robotu není vybaven softwarovými funkcemi, které nástroj umožňují provozovat.


7) V prvním bloku farmáři z Maďarska hovořili o "Protokolech" z dánských a kanadských farem. Jsou tyto protokoly k dispozici v Lely Soběslav a v češtině?

Petr Štrébl: Jedná se o protokoly pracovních rutin, které se používají především na velkých farmách. Každý protokol má svou kostru, která se farma od farmy liší, jednu věc mají však společnou. Určují danou úlohu (např. zasušení), kdy se má vykonat (např. každé úterý od 13:00 - 15:00), kdo jí má vykonat (např. odpolední směna v počtu 2 osob) a jak se má vykonat (např. automaticky separovat robotem ze stáda, podojit, umístit do fixační klece, upravit paznehty, ohlit vemeno a ocas, zasušit, doprovodit do skupiny zasušených krav). Protokoly jsou tedy vázané na konkrétní farmu, její potřeby a možnosti.

Tyto protokoly, z konkrétní farmy, k dispozici aktuálně nemáme a pokoušíme se je získat a přeložit.


8) Jak se při svobodném pohybu organizuje hromadné vyšetření například 15 krav najednou, když inseminátor či veterinář chodí na farmu jen v určitý čas, jak si vyseparuji 15 - 20 krav na určitý čas?

Petr Štrébl: Automatické separace dojnic dojícími roboty je možné aktivovat s předstihem - v potřebný časový interval, tak aby byla všechna zvířata oddělena včas. Například, pokud potřebuji mít skupinku zvířat oddělenou v 8:00, podmínka začne platit od 2:00. Pokud separace za roboty umožňuje ustájení 15-20 zvířat najednou, tak aby si mohly všechny krávy lehnout, najíst se a napít, nevadí jim, že zde budou na ošetření čekat i několik hodin. 


9) Dobrý den, pane Hulsene, rád bych se Vás zeptal na jednu hranu vašeho diamantu - světlo. Přirozené nebo umělé? Když přirozené, jak řešit střešní plášť? Když umělé, jaké světelné zdroje, jak intenzivní osvětlení, kde světelné zdroje správně umístit? 

Jan Hulsen: Pokuste se využít co nejvíce přirozené světlo, protože je velmi intenzivní (vysoký počet luxů) a nepoužívá elektřinu. Abyste zabránili přímému slunečnímu svitu přímo na krávy, a tím jejich tepelnému stresu, ale také přílišnému zahřátí stáje, nedovolte, aby střechou prošlo sluneční světlo. Střecha by měla poskytovat stín, přirozené světlo by mělo pocházet z otevřených stran stáje. Takže udělejte otevřené strany, které můžete zavřít průhlednými závěsy nebo podobnými systémy.

Pro extra světlo použijte osvětlení. Krávy potřebují alespoň 150 luxů v úrovni očí (+/- 1 m nad podlahou), všude ve stáji. Zajistěte, aby měli krávy dostatek světla po dobu 16 hodin denně. Pro krávy není nutná delší doba. Možná je na určitých místech zapotřebí více světla, aby zaměstnanci mohli vykonávat svou práci.

Kráva musí mít každý den alespoň 4 hodiny "noci", jinak dojde k problémům s reprodukčním systémem. Neměli byste tedy nechat světla celý den. Neexistuje jasná definice toho, jak velká by měla být tma.

Nainstalujte osvětlení, abyste získali 200 luxů v úrovni očí krav. V průběhu času bude osvětlení produkovat méně světla a možná se trochu zapráší, takže stále splňujete minimálně 150 luxů. Kontrolujte hladinu světla každý měsíc pomocí luxmetru.