ONLINE KONFERENCE MLÉKO 2025 

11.3.2021 a 18.3.2021 


7.00 - 10.15 hodin


KONFERENCI MODEROVALA DANIELA PÍSAŘOVICOVÁ

Jak ovlivníme tržní cenu mléka?

Čím dosáhnu lepší efektivnosti?

Dělám vše, co je potřeba a ve správný čas?

Jak mohu současný projekt přizpůsobit budoucímu rozvoji? 

Není lepší se už v této chvíli zamýšlet nad dalším rozvojem? 

Rozumím všem datům a pracuji s nimi?


Šetřím na správném místě?

Využívám moderní technologie?  

Jak ovlivním tržní cenu mléka a dokážu to vůbec?


Pokud jste z top managementu velkých zemědělských podniků zabývajících se chovem skotu (nad 350 ks) a aspoň na jednu otázku jste zodpověděli NEVÍM, rádi vás přivítáme na naši online konferenci a na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi. 

Samozřejmě zveme zástupce menších a rodinných zemědělských podniků s chovem skotu, zástupce vysokých a středních škol, studenty zemědělských oborů, případně zástupce odborných společností, kteří mají o konferenci zájem. 

Pozvání přijali:

Jan HULSEN, specialista nizozemské společnosti CowSignals - Tématem bude plánování stájí pro chov skotu - ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA BUDE KE SHLÉDNUTÍ POUZE V PŘÍMÉM PŘENOSU. 

Martin WILLKOMM, hlavní zootechnik na německé farmě Flesauer Milchproduktions s 16 dojicími roboty Lely. Tématem bude řízení farmy Dairy XL a automatizace provozu. 

Adam KORZINSKI, specialista péče o zákazníky Lely North East. Tématem bude Lely Horizon a jak plně využívat data pro snížení nákladů na farmě Dairy XL.

Mojmír DORAZIL, předseda představenstva společnosti ZS Devět křížů (farma Domašov), první plně automatizovaná stáj u nás. Tématem bude automatizace provozu, data a jak je důležité je správně využívat. Diskuze se zůčastní také hlavní zootechnik.

Szajkó LÓRÁNT, majitel maďarské farmy (kisalfoldi.hu) s 9 dojicími roboty A5. Farma byla spuštěna koncem minulého roku a je stále v rozvoji. Již nyní průměrná užitkovost činí 42 kg / krávu. V tématu se zaměříme především na důležitost projekce a celkovou přípravu projektu. Diskuze se zúčastní také hlavní zootechnik. Celkem mají více než 2600 ks skotu a více než 25 milionů litrů mléka za rok.

Zdeněk WEBER, ředitel několika zemědělských společností včetně ZD Koryta a Farmy Číhaň. Tématem bude především další rozvoj s robotickým dojením. Diskuze se zúčastní také hlavní zootechnik.

Kamila ŠESTÁKOVÁ, specialistka týmu Podpora řízení farmy společnosti AGRO-partner Soběslav a Lely Centra Soběslav. Tématem bude, jak je důležitá příprava projektu, na co nezapomenout, na co se zaměřit. 


11. března 2021:

hosté - Jan Hulsen, Mojmír Dorazil, Szajkó Lóránt, Kamila Šestáková

18. března 2021:

hosté - Jan Hulsen, Martin Willkomm, Zdeněk Weber, Adam Korzinski

 

Na závěr obou dní proběhla společná panelová diskuze.


ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY:

1) Dobrý den, na videu vidím několik jednosměrných branek. Používáte řízený nebo volný pohyb zvířat?
Loránt Szajkó: Jednoznačně svobodný pohyb, jsem jím velkým zastáncem.


2) Jak řídit světelný režim ve stáji s AMS (dojicími roboty)? Je nějaký rozdíl oproti stáji bez robotů, tzn. s pravidelným dojením v dojírně?

Jan Hulsen: Světelné režimy a požadavky na krávy jsou stejné ve stájích s dojicími roboty nebo dojírnami. Zvažoval bych pouze instalaci některých světel, která svítí celou noc a poskytují přibližně 20 až 40 luxů ve výšce 1 metr, takže krávy nemají žádné vizuální problémy s návštěvou robotů v nočních hodinách. To je většinou relevantní, když dojicí robot je plně vytížený, takže když je kapacita robota téměř plně využita (mnoho krav na dojicího robota). Tato světla mohou být červená, protože to má nejmenší vliv na denní / noční biorytmus krávy.


3) Jaká je optimální šíře krmné chodby u středového krmného stolu a šestiřadu s tím, že krávy z podetýlek vystupují do krmné chodby?

Jan Hulsen: To záleží na celkovém počtu krav ve skupině. U relativně malých skupin, kdy je jeden dojicí robot a maximálně 60 krav, doporučuji minimálně délku na 1 krávu a šířku na 2 krávy: to je 4 metry. U velkých skupin: nejméně 4,5 metru, nejlépe 5 metrů.


4) Dobrý den, byla prosím Vaše kniha Robotic Milking již přeložena do češtiny?

Jan Hulsen: Ano byla, dá se zakoupit na https://www.roodbont.nl/en/product/100-94_Roboticke-dojeni v několika jazykových mutacích.

Doplnění: KNÍŽKU MÁME K DISPOZICI OD PONDĚLÍ 12.4.2021. V PŘÍPADĚ OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA ivanapruchova@agropartner.cz.


5) Doporučil byste pískové lože i pro farmáře v Česku? Jak je to s pískem v zimě pokud mrzne?

Jan Hulsen: Ano, doporučil bych pískové lože pro české farmáře. Mráz není problém. Můžete najít spoustu praktických a správných informací ohledně pískového lože ve volném ustájení na internetu, ale také z univerzit, externích firem a farem v USA a Kanadě, kde jsou velmi studené zimy.


6) Lze plánovat i jiné úkoly, které se netýkají přímo chovu skotu? Například: každý den v 7:00 hodin uvařit kávu? Je Lely Horizon kompatibilní i se staršími roboty A3 nebo A4?

Petr Štrébl: Plánování v Lely Horizonu se týká především rutin zaměřených na práci s dojnicemi, nicméně je možné v rámci připomínek zadat i jiné rutiny jako např. vaření kávy. Tento úkol lze přiřadit konkrétní směně i konkrétnímu uživateli. 

Ano, Lely Horizon je kompatibilní i se staršími modely Lely Astronaut A3 a A4 ve většině funkcí. U Astronautu A3 je omezení v podobě nástroje Optimalizace přípravy na dojení, tento typ robotu není vybaven softwarovými funkcemi, které nástroj umožňují provozovat.


7) V prvním bloku farmáři z Maďarska hovořili o "Protokolech" z dánských a kanadských farem. Jsou tyto protokoly k dispozici v Lely Soběslav a v češtině?

Petr Štrébl: Jedná se o protokoly pracovních rutin, které se používají především na velkých farmách. Každý protokol má svou kostru, která se farma od farmy liší, jednu věc mají však společnou. Určují danou úlohu (např. zasušení), kdy se má vykonat (např. každé úterý od 13:00 - 15:00), kdo jí má vykonat (např. odpolední směna v počtu 2 osob) a jak se má vykonat (např. automaticky separovat robotem ze stáda, podojit, umístit do fixační klece, upravit paznehty, ohlit vemeno a ocas, zasušit, doprovodit do skupiny zasušených krav). Protokoly jsou tedy vázané na konkrétní farmu, její potřeby a možnosti.

Tyto protokoly, z konkrétní farmy, k dispozici aktuálně nemáme a pokoušíme se je získat a přeložit.


8) Jak se při svobodném pohybu organizuje hromadné vyšetření například 15 krav najednou, když inseminátor či veterinář chodí na farmu jen v určitý čas, jak si vyseparuji 15 - 20 krav na určitý čas?

Petr Štrébl: Automatické separace dojnic dojícími roboty je možné aktivovat s předstihem - v potřebný časový interval, tak aby byla všechna zvířata oddělena včas. Například, pokud potřebuji mít skupinku zvířat oddělenou v 8:00, podmínka začne platit od 2:00. Pokud separace za roboty umožňuje ustájení 15-20 zvířat najednou, tak aby si mohly všechny krávy lehnout, najíst se a napít, nevadí jim, že zde budou na ošetření čekat i několik hodin. 


9) Dobrý den, pane Hulsene, rád bych se Vás zeptal na jednu hranu vašeho diamantu - světlo. Přirozené nebo umělé? Když přirozené, jak řešit střešní plášť? Když umělé, jaké světelné zdroje, jak intenzivní osvětlení, kde světelné zdroje správně umístit? 

Jan Hulsen: Pokuste se využít co nejvíce přirozené světlo, protože je velmi intenzivní (vysoký počet luxů) a nepoužívá elektřinu. Abyste zabránili přímému slunečnímu svitu přímo na krávy, a tím jejich tepelnému stresu, ale také přílišnému zahřátí stáje, nedovolte, aby střechou prošlo sluneční světlo. Střecha by měla poskytovat stín, přirozené světlo by mělo pocházet z otevřených stran stáje. Takže udělejte otevřené strany, které můžete zavřít průhlednými závěsy nebo podobnými systémy.

Pro extra světlo použijte osvětlení. Krávy potřebují alespoň 150 luxů v úrovni očí (+/- 1 m nad podlahou), všude ve stáji. Zajistěte, aby měli krávy dostatek světla po dobu 16 hodin denně. Pro krávy není nutná delší doba. Možná je na určitých místech zapotřebí více světla, aby zaměstnanci mohli vykonávat svou práci.

Kráva musí mít každý den alespoň 4 hodiny "noci", jinak dojde k problémům s reprodukčním systémem. Neměli byste tedy nechat světla celý den. Neexistuje jasná definice toho, jak velká by měla být tma.

Nainstalujte osvětlení, abyste získali 200 luxů v úrovni očí krav. V průběhu času bude osvětlení produkovat méně světla a možná se trochu zapráší, takže stále splňujete minimálně 150 luxů. Kontrolujte hladinu světla každý měsíc pomocí luxmetru.

Otázky a odpovědi budeme průběžně doplňovat.Máte zájem o dodatečné shlédnutí konference? Registrujte se zde:


Registrace na konferenci platí až po písemném potvrzení (e-mailem) ze strany organizátora akce. Pokud by se akce chtělo zúčastnit více osob z jednoho podniku, prosíme o opětovné vyplnění. 

Studenti VŠ zemědělského směru a odborní novináři: u virtuální konference prosím vyplňte registrační formulář stejně jako ostatní účastníci. Děkujeme.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro potřeby pořádání konference, zejména, abychom organizačně zajistili Vaši účast (v této souvislosti Vám budeme e-mailem popřípadě telefonicky sdělovat organizační informace). Zpracování je nezbytné proto, abychom splnili smlouvu o Vaší účasti na konferenci, která mezi námi bude uzavřena na základě Vámi zaslané přihlášky a jejího potvrzení ze strany naší společnosti. Rovněž budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem propagace konference a naší společnosti a k marketingovým účelům, na kterých máme oprávněný zájem. Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů, zejména budou předány partnerům konference.

Organizátoři konference

Partneři akce

Mediální partneři konference