POTŘEBUJETE ZEFEKTIVNIT PROVOZ?

PŘEMÝŠLÍTE O AUTOMATIZACI PROVOZU?

MÁTE NEDOSTATEK PRACOVNÍKŮ?

POTŘEBUJETE POMOC S PROJEKTOVÝM ŘÍZENÍM? 

Můžete se spolehnout na podporu týmu Dairy XL. 

Náš tým Dairy XL je tu pro všechny zemědělské podniky s více než 350 kusy dojeného skotu, které chtějí automatizovat stávající provoz, či postavit novou automatizovanou stáj. 

Pomůžeme vám vyprodukovat mléko v té nejvyšší možné kvalitě a množství, tím nejefektivnějším způsobem. 

Zemědělství musí uspokojit rostoucí potřebu kvalitních potravin, proto je jeho růst klíčový. 

Máme více než dvacetileté zkušenosti s podporou chovatelů skotu po celém světě. Pomůžeme vás vést k udržitelné, výnosné a příjemné budoucnosti.  

Hlavním cílem je výroba a následná doprava vysoce kvalitního mléka do tanku. Tohoto cíle dosahujeme postupným přezkoumáním činností. To farmě dává přidanou hodnotu a zároveň vede k nárůstu množství mléka, čímž se dostáváme k principům automatizované stáje. S naším konceptem se zaměřujeme na nižší vstupní náklady a zároveň na vyšší ziskovost. Daných výsledků lze dosáhnout snížením a optimalizováním pracovních postupů. Vše poté vede k ziskovějšímu hospodaření. To je náš koncept Dairy XL.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

S Dairy XL konceptem jdeme na další úroveň automatizované práce na mléčné farmě. Máme dvacetileté zkušenosti s velkými mléčnými farmami a jak nejlépe začlenit automatizaci do podnikání. Naši kolegové z Farm Management Support pak pomáhají dosáhnout a udržet tento růst.

Řízení farmy je zaměřené na zvýšení efektivity

Standardní operační postupy pro všechny klíčové aktivity umožňují manažerům efektivně řídit své zaměstnance. Příjemné a vysoce kvalitní pracovní postupy zajišťují optimální produkci mléka a v konečném důsledku zvyšují zisky zemědělských podniků.

Vše postavené na práci kolem krávy

Koncept stáje je optimálně navržen pro krávy i personál. Každá část stáje je navržena a zaměřena na konkrétní část řízení laktačního cyklu krávy. Vytvořili jsme příjemné pracovní prostředí, a to řízením stáda a péčí o jednotlivé krávy příjemným způsobem.

Krávy nemají čas

Krávy nám produkují mléko, takže bychom je měli opustit a nechat, aby s tím pokračovali! Krávy by měly zůstat ve své skupině a my s nimi dále pracovat.

Vše je navrženo okolo 9 hlavních úkonů, které je třeba s krávou provést během její laktace. 

Vybrané technologie a služby

Lely T4C

Systém řízení mléčné farmy

Lely T4C je hlavním zdrojem informací pro vaši mléčnou farmu. Poskytuje náhled v reálném čase bez další práce. Přímou akci můžete podniknout sami, kdykoli a kdekoli je to nutné. Můžete také jednat preventivně na základě předpovědí.

Brožura Dairy XL

Kontaktujte nás - tým Dairy XL:

Ing. Petr GONDEK

ředitel divize stájových technologií

petrgondek@agropartner.cz

+420 702 202 357

Ing. Petr ŠTRÉBL

expert řízení farem

petrstrebl@agropartner.cz

+420 722 512 574

AGRO-partner s.r.o.

Květnová 506/2, Soběslav

info@agropartner.cz

www.agropartner.cz