Program konference

Řečníci konference:

Gijs Scholman (vicepresident společnosti Lely)

Coert van Lenteren (ředitel divize Lely Dairy XL)

Jan Hulsen (nizozemská společnost Cow Signals, profesionální celosvětové poradenství v chovu skotu)

Stieneke Ijdema (majitelka farmy z dánského Fruerlundgaard, 9 Lely dojicích robotů. 

Majitelka společnosti Fruerlund Farm Management. Přednášející Cowsignal and Young Stock coach. Lean consultancy)

Karol Polaszek (hlavní zootechnik v jednom z největších zemědělských podniků v Polsku - Przedsiębiorstwa Rolnego Długie Stare)

Sabrina Volo (hlavní zootechnik v Dairy XL farem v severní Itáli - 12 dojicích robotů, automatický systém krmení skotu, automatický systém krmení telat)

Karel Bednář (předseda představenstva ZD Pluhův Žďár - 8 dojicích robotů)

Petr Štrébl (expert faremního managementu)

Martin Pýcha (předseda Zemědělského svazu)

Jiří Kopáček (předseda Českomoravského mlékárenského svazu)1. den konference 7.5.2020 

7:00 - 10:00


Martin Pýcha - Význam produkce mléka v českém zemědělství a potenciál automatizace

Gijs Scholman - Představení Lely

Stieneke Ijdema - How to implement milk quality concepts on a growing dairy farm Fruerlundgaard (Měření kvality mléka na Dairy XL farmě)

Coert van Lenteren - Lely's large farming solutions 

Karel Bednář - Řízení farmy z pohledu majitele 

Gijs Scholman - Jaká je budoucnost automatizace v prvovýrobě mléka?

Jan Hulsen - Novinky ve stavbě stájí pro skot (1. část)

Společná panelová diskuze (zodpovídání otázek diváků)


2. den konference 14.5.2020

7:00 - 10:00


Jiří Kopáček - Trh s mlékem

Jan Hulsen - Novinky ve stavbě stájí pro skot (2. část)

Stieneke Ijdema - Lean management on modern dairy farms (Lean management moderní mléčné farmy)

Sabrina Volo - Představení Dairy XL farmy Bandioli, Piubega, Mantova - Itálie 

Petr Štrébl - Podpora faremního managementu v robotickém dojení

Karol Polaszek - Krmení na Dairy XL farmě 

Společná panelová diskuze (zodpovídání otázek diváků) 


Prohlídka zahraničních farem 


Nejen teorie, ale také praxe ..... 


Společně podívat na zahraniční Dairy XL farmy. Prohlídka farem bude zpoplatněna účastnickým poplatkem 500 Euro (2x ubytování se snídaní, doprava, prohlídka farem). Účastnický poplatek se může změnit podle výběru zahraniční farmy. Bohužel vzhledem k současné situaci není zatím dané, kdy by se prohlídka farem uskutečnila.