Registrace:

REGISTRACE JE TÍMTO UKONČENA.

V případě jakýchkoliv změn, prosím ihned kontaktujte Ivanu Průchovou na e-mailu ivanapruchova@agropartner.cz nebo telefonicky na 702 157 762.

Registrace na konferenci platí až po písemném potvrzení (e-mailem) ze strany organizátora akce. Vstup na konferenci je pro zástupce zemědělských podniků zdarma (max. 2 osoby z jednoho podniku). Akce je primárně určena pro předsedy podniků a hlavní zootechniky, případně z top managementu daného zemědělského podniku s chovem nad 350 ks dojeného skotu.

Studenti VŠ zemědělského směru a odborní novináři: prosím vyplňte výše uvedený formulář. Potvrzení o účasti (či nepotvrzení) zašleme po skončení celkové registrace na konferenci.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro potřeby pořádání konference, zejména, abychom organizačně zajistili Vaši účast (v této souvislosti Vám budeme e-mailem popřípadě telefonicky sdělovat organizační informace). Zpracování je nezbytné proto, abychom splnili smlouvu o Vaší účasti na konferenci, která mezi námi bude uzavřena na základě Vámi zaslané přihlášky a jejího potvrzení ze strany naší společnosti. Rovněž budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem propagace konference a naší společnosti a k marketingovým účelům, na kterých máme oprávněný zájem. Vezměte také, prosíme, na vědomí, že z průběhu konference budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy. Dojde tak k zachycení Vaší podoby na těchto fotografiích a záznamech. S takovýmto zachycením Vaší podoby a jejím následným šířením nám svojí účastí na konferenci udělujete svolení ve smyslu § 84 a § 85 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění. Vaše podoba zachycená na fotografiích a audiovizuálních záznamech bude zpracována především za účelem propagace naši společnosti, zejména pak našich služeb a dalších námi pořádaných akcí. Vaše osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souladu s našimi Zásadami zpracování osobních údajů, zejména budou předány partnerům konference.

Ochrana osobních údajů je ke stažení zde.