Ročník 2022

ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

Konference byla zakončena společnou diskuzí zástupců velkých zemědělských podniků. 

Diskuze se zúčastnili: Ing. Karel Bednář, Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, Ing. Zdeněk Weber, Zemědělské družstvo Koryta, Farma Číhaň, Ing. Petr Tomaško, ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka, Ing. Radek Rypota, Zemědělsko-obchodní družstvo se sídlem v Němčicích, Ing. Radek Tintěra, Farma Otročín, Ing. Luboš Šilhavý, Měcholupská zemědělská a.s.   

JENS JENSEN, IG Gårsted Højgård farm, Dánsko

V roce 1973 Leif Jensen převzal farmu od svého otce. Farma měla 30 hektarů půdy a 25 ks dojnic. V roce 1975 postavil novou stáj pro 60 dojnic a v roce 1994 pro 110 dojnic. V roce 2005 se farma začala opět rozrůstat a tak nastala potřeba další stáje, tentokráte již plně robotizované. Tato stáj byla spuštěna v roce 2010 a je určena pro 500 ks dojnic.

V roce 2011 došlo k rozšíření podniku, tentokráte zakoupili farmu na výkrm prasat a další pole. Tento rok také jeho nejstarší syn Jens vstoupil do partnerství se svým otcem. Jens Jensen je řečníkem na naší konferenci. V roce 2017 se k nim přidal ještě druhý ze synů, Martin.

Jejich podnik je plnohodnotným členem Lely Red Cow, která sdružuje velké Dairy XL podniky (nad 500 ks dojnic).

Celkem chovají 605 ks produkčních dojnic, 70 ks suchostojných dojnic a kolem 600 ks mladého dobytka. Mléko prodávají společnosti Arla. Mají Holštýnky s denní produkcí 41 kg na krávu. Roční produkce činí 8.4 mil kg mléka.

Dojí na 6ti dojicích robotech Lely Astronaut A5 a 5ti robotech A3 Next.

Vlastní 950 ha zemědělské půdy.


RICK VAN HEESCH, van Heesch Dairy Partners, Dánsko

Historie začala v roce 1994, Hans van Heesch se odstěhovat z Holandska do Dánska a zde koupil farmu se 100 kravami. Ještě týž rok nainstaloval první dva Astronauty A2, během pár let se dojilo na 10× A2.

V roce 2011 byla postavena nová stáj a zakoupena ještě jedna farma s Jersey kravami.

Až do roku 2019 se dojilo stále na dojicích robotech Lely Astronaut A2, kdy byly všechny nahrazeny nejnovější generací dojicích robotů Astronaut A5.

Ve stejném roce farmu převzali synové a jedním z nich je Rick van Heesch, který je řečníkem na konferenci.

V podniku pracují 3 zaměstnanci ve stájích, 1 na zemědělské práce a uzavírání smluv, 1 praktikant, 1 student a 1 na ranní výpomoc při krmení + 2 majitelé.

Jeho bratr Hans van Heesch je zodpovědný za 450 hektarů půdy s trávou, kukuřicí a řepou.

Mléko je dodáváno společnosti Mammen Dairy.

Ve stáji je 650 ks produkčních dojnic + 70 ks suchostojných dojnic. A zhruba 700 ks mladého dobytka.

Plemeno je z 20 % Holštýn, 25 % Jersey a 55 % kříženek.

ANNA KLEINOVÁ, Zemědělsko-obchodní družstvo se sídlem v Němčicích

Stáj ve Chvalovicích, která byla spuštěna na podzim 2021, je navržena pro 216 kusů produkčních dojnic v hlavní části stáje a 12 ks dojnic v separaci. Celá stáj je na kejdovým hospodářstvím. Vnitřní dispozice stáje je čtyř řad se středovým krmným stolem.

Zvířata leží v klasickém boxovém loži doplněném vysoce komfortními matracemi Animat, které ocení dojnice pro své pohodlí a farmář nebo investor zase ocení dlouhou životnost přesahující 10 let a velmi snadnou údržbu lože.

Srdcem stáje jsou 4 dojící roboty Lely Astronaut A5. Jejich umístění ve dvojicích v levé a pravé části stáje nám umožnilo vytvořit dvě skupiny, zvířata tak mají k dispozici vždy oba roboty. Dále nám tato dispozice umožnila vytvořit plnohodnotnou návratovou separaci, což je dnes u stájí s více roboty velmi preferovaná varianta. Tato plnohodnotná separace je hlavní nástroj managementu stáda a usnadňuje to práci se zvířaty.

Na základě nastavených parametrů systém automaticky nasměřuje zvířata do separace. Zde je možné využít všechny parametry, které robot sleduje, a to jak zdravotní, tak i reprodukční. Zvířata v takovéto separaci mohou být neomezenou dobu, to velmi usnadňuje zootechnickou i ošetřovatelskou práci.

Roboti jsou plně vybaveni, zejména měření somatických buněk, stanovování tuku bílkoviny, parní čištění atd. Je zde i váha pro sledování zejména zdravotního stavu. To ocení zootechnik především při sledování zdraví v poporodním období.

V místnosti robotů je snížená podlaha pro jednodušší přístup k robotu a pro lepší vizuální kontrolu zvířete v robotu.